Ghế văn phòng – OFFICE CHAIR -2ME1201-M

3.290.000  VAT not included

OFFICE CHAIR 2ME1201-M 630 x 520 x 920-928mm Fabric, mesh seat, PP Plastic base Price: 1.190.000 VND
OFFICE CHAIR
2ME1201-M
630 x 520 x 920-928mm
Fabric, mesh seat, PP Plastic base
Price: 3.290.000 VND


Sản phẩm tương tự