2MV1207

2.700.000  VAT not included

 2MV1207-M Mesh, painted base Price: 1.700.000 VND

2MV1207-M
Mesh, painted base

Price: 2.700.000 VND

Ghế vải lưới, lưng trung, chân cố định, dùng làm ghế trong văn phòng, ghế phòng họp, ghế làm việc tại nhà. Màu đen.

Màu sắc khác đặt hàng 30 ngày làm việc.Sản phẩm tương tự