Adress: 371B Ngô Gia Tự, Q.10 Nice Chair © 2016
Design by Phuong_Bach

KHEN – CHÊ


Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Lạt Ma và nói rằng:
“Trời ơi Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh ngài”.

Được khen, vị Lạt Ma liền hướng vô bên trong và kêu:
“Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu nói tiếp:
“Ngài làm như vậy, sao mà giống như Phật dạy quá!” .

Vị Lạt Ma lại gọi:
“Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp:
“Chính Ngài là Đức Phật tại thế”.

Vị Lạt Ma lại gọi vào trong:
“Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú”.

Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, và đứng chờ nhận quà.

Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị Lạt Ma sao thị giả của Ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra.

Vị Lạt Ma nói:
“Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật chớ?
Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng. Ta cũng cho lại con những lời nói trống rỗng”.

Nếu có ai khen lập tức quý vị cảm thấy vui sướng. Đôi khi, quý vị hay thường bị gạt gẫm bởi những lời nói vô nghĩa. Những lời nói đó đôi khi lừa gạt quý vị.

Bài học rút ra:

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần nhận biết được giá trị bản thân, biết khả năng và yếu điểm của mình.

Để khi được khen – chê, chúng ta hiểu đâu là điều đúng đắn, đâu chỉ là những lời nói đùa cho vui, từ đó sống tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày!


Leave a comment