HIỆU ỨNG ĐÁ MÈO (KICK THE CAT)


Tâm lý học có một hiệu ứng nổi tiếng gọi là “Hiệu ứng đá mèo” (kick the cat).

Một người cha ở công ty bị phê bình, về nhà nhìn thấy con trai đang chơi trên ghế sofa, bỗng nhiên “phát hỏa” mắng cậu con trai.

Cậu con trai sau khi bị mắng tức giận chạy ra ngoài, vì bỗng dưng bị “giận cá chém thớt”, lại không có chỗ để trút, vừa hay nhìn thấy con mèo dưới chân, cậu bé liền đá cho con mèo một phát, con mèo rất đau, bỏ chạy ra phố.

Lúc này vừa hay có một chiếc xe chạy tới, vì muốn tránh con mèo nên đã đâm vào cậu bé.

Vạn sự đều có nhân quả, cảm xúc cũng sẽ lan truyền.


Leave a comment