Training Table – TT-S03-12

4.290.000  VAT not included

Training Table TT-S03-12 1200 x 600 x 750 mm Painted iron legs. Tables can be fixed, or equipped with casters — meaning a classroom or training center can be reconfigured or appear and disappear in a flash. Price: 3.840.000 VND Bàn học, bàn làm việc gấp, có bánh xe, có thể di chuyển và cố định, chân đúc. Kích thước: 1m2. Giá: 3.840.000 VND/cái
Training Table
TT-S03-12
1200 x 600 x 750 mm
Painted iron legs. Tables can be fixed, or equipped with casters — meaning a classroom or training center can be reconfigured or appear and disappear in a flash.
Price: 4.290.000 VND
Bàn học, bàn làm việc gấp, có bánh xe, có thể di chuyển và cố định, chân đúc.
Kích thước: 1m2.
Giá: 4.290.000 VND/cái


Sản phẩm tương tự