GHẾ GIÁM ĐỐC A15 DA THẬT

12.500.000  VAT not included

GHẾ GIÁM ĐỐC A15
Ghế da thật, mâm 2 cần, ngả
lưng theo nhiều góc độ khác
nhau, chân nhôm đúc
(675x670x1200÷1250) mm
Giá: 12,500,000 VND


Sản phẩm tương tự