Eames Table

1.640.000  VAT not included

Eames Table D60. H75 White/Black Price: 1.540.000 VND/pc D70, H75 White/Black Price: 1.640.000 VND Bàn DSW hay còn lại là bàn Eames, mặt MDF sơn, chân gỗ beech, bàn tròn đường kính D60 và D70.  Màu sắc: trắng và đen.
Eames Table
D60. H75
White/Black
Price: 1.540.000 VND/pc
D70, H75
White/Black
Price: 1.640.000 VND
Bàn DSW hay còn lại là bàn Eames, mặt MDF sơn, chân gỗ beech, bàn tròn đường kính D60 và D70.
Màu sắc: trắng và đen.


Sản phẩm tương tự