EAMES ELEPHANT KID CHAIR

2.950.000  VAT not included

EAMES ELEPHANT KID CHAIR
Designed by: Charles và Ray Eames
410 x 785 x H415 mm
PP Plastic
Price: 2,950,000 VND/chair


Sản phẩm tương tự