Adress: 371B Ngô Gia Tự, Q.10 Nice Chair © 2016
Design by Phuong_Bach

SỰ TỒN TẠI


Một con muỗi đang bay xung quanh một bãi cỏ và cuối cùng quyết định nghỉ ngơi trên sừng của một con bò đực. Sau khi nghỉ ngơi, con muỗi quyết định rời đi.
Trước khi đi, con muỗi đã cầu xin sự tha thứ của bò đực vì đã dùng sừng của bò để làm nơi nghỉ ngơi.
Con muỗi tỏ ra rằng chắc là bò đực mừng lắm khi nó rời đi, nhưng bò đực đã trả lời: “Chẳng sao cả. Tôi thậm chí không biết anh đã ở đó”.
Bài học rút ra:
Chúng ta thường coi mình quan trọng hơn trong mắt người khác. Không có ý nói bạn tầm thường, nhưng những thứ ích kỷ mà bạn nói và làm có thể làm cho bạn ảo tưởng về sự tồn tại của mình.
Con muỗi cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng thực sự nó chỉ cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.
Bạn có thể nghĩ rằng mình là linh hồn của buổi tiệc, chắc chắn không thể rồi. Chỉ cần là chính mình thì bạn sẽ không là một con muỗi.
Be yourself!!!!

Leave a comment