SỐNG!


Đức Khổng Tử nói: “Nếu một người chỉ học và không suy nghĩ, người đó sẽ bị mù mờ. Và nếu một người chỉ suy nghĩ mà không học, người đó sẽ hoài nghi”.

Dưới đây là một vài câu chuyện lịch sử về Lưu Chiêu Quân đặt những câu hỏi về vũ trụ. Trí thông minh của ông rất khác với những người thường. Khi ông ta mới 3, 4 tuổi, ông đã hỏi cha của ông: “Có phải Trời và Đất có biên giới không?” Cha của ông chỉ cười và không trả lời. Lưu Chiêu Quân suy nghĩ mãi về câu hỏi và suy nghĩ nhiều đến nỗi ông ta quên ăn uống và ngủ.  Sau này, khi đi học, ông ta rất khác với người thường.

Một ngày, ông ta đọc một quyển sách nói về vũ trụ: “Trời là đủ mọi phương hướng và Đất là tồn tại muôn đời”. Ông ta chợt hiểu và nói: “Tất cả vạn sự trên vũ trụ là bổn phận của chúng ta và bổn phận của chúng ta là vạn sự trong vũ trụ”. Chúng ta có thể thấy rằng Lưu Chiêu Quân xem rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ là bổn phận của chúng ta. Nhưng có rất nhiều người không dùng hết khả năng để làm tròn bổn phận của họ.

Bài học cuộc sống:

Mỗi con người được sinh ra đều mang trong mình một ý nghĩa, đem lại điều gì đó góp thêm cho cuộc sống này, hoặc tốt, hoặc không tốt.

Cuộc đời là những sự lựa chọn, vì cuộc sống chỉ có 1, hãy sống sao để không hối tiếc!


Leave a comment